10 dôležitých vecí, ktoré by ste mali naučiť svoje deti skôr ako budú mať 10 rokov!

Keď sa stanete rodičom, preberáte zodpovednosť za budúcnosť svojho dieťaťa. Každý túži po tom, aby jeho dieťa bolo láskavé, pravdovravné, čestné, empatické a statočné. Avšak tieto kvality sa neobjavia z ničoho nič. Kľúčom k úspechu je dobrá výchova a pozitívny osobný príklad. Čo by ste ich mali naučiť?

10. Mal by si rešpektovať dievčatá i chlapcov – sú si rovní

Rešpekt voči ostatným je dôležitá osobnostná črta, ktorú by malo vaše dieťa získať čo najskôr. Rešpektovať má bez ohľadu na pohlavie ostatných detí.

9. Neboj sa urobiť chybu

Poučiť sa z chýb iných je talent, ktorý sa len tak nevidí. Je však dôležité vedieť sa poučiť z vlastných chýb. Vaše dieťa sa nesmie báť prehrať alebo pomýliť.

8. Vedomosti sú dôležitejšie ako známky

Niekedy sa rodičia rozčuľujú kvôli známkam, ktoré nenapĺňajú ich očakávania. Avšak dobré známky neznamenajú dobré vedomosti. Mali by ste dieťa naučiť, že vedomosti sú viac ako známky.

7. Rodičia nie sú nepriatelia, môžeš ich poprosiť o pomoc

Byť priateľom svojho dieťaťa nie je ľahké, najmä ak už má priateľov medzi rovesníkmi. Netlačte naňho. Ukážte mu, že vám môže dôverovať a vyhnite sa kriku a dlhým prednáškam.

6. Naučte ho zastať sa seba samého

Niektorí rodičia preukazujú voči učiteľom a iným ľuďom viac rešpektu ako voči svojmu vlastnému dieťaťu. Môže to uňho spôsobiť pocit neistoty a zahanbenia, či až neschopnosti zastať sa seba samého. Vysvetlite dieťaťu, že je dôležité vypočuť si názor iného, ale aj obrániť sa.

5. Nerob niečo, čo nechceš, len aby si získal uznanie iných

Deti pokladajú popularitu medzi priateľmi za najdôležitejšiu vec a všemožne sa snažia si ju získať a udržať. Osobným príkladom im ukážte, že byť čestným a rešpektovaným človekom je hodnotnejšie ako získať si uznanie iných za cenu zradenia vlastných presvedčení a hodnôt.

4. Ak niečomu nerozumieš, opýtaj sa

Pýtať sa je normálne. Je lepšie opýtať sa ako predstierať, že všetkému rozumieme. V detstve je to najdôležitejšie.

3. Povedz učiteľovi, že sa necítiš dobre

Dieťa by sa nemalo báť hovoriť o tom, keď sa cíti zdravotne zle. Zdravie je dôležitejšie ako učiteľov hnev alebo dobré známky. Uistite sa, že o tom vaše dieťa vie.

2. Váž si životné prostredie

Ako často sa sťažujeme na špinavé ulice a zničené záhony kvetov? Rešpekt voči prírode sa začína budovať doma. Začnite od vás a vypestujte túto kvalitu u vášho dieťatka. Výsledok vášho úsilia bude viditeľný.

1. Nauč sa povedať nie

Naučte svoje dieťa povedať nie dospelým, učiteľom aj vám. Chcete vychovať silnú osobnosť a nie človeka, ktorý sa podvolí akémukoľvek príkazu. Schopnosť povedať „nie“ sa mu bude hodiť v dospelosti.

Zdroj / Veci, ktoré by ste mali naučiť deti skôr ako budú mať 10 rokov: brightside

ZDIEĽAJ NA: