Staroveké umenie kameňa | Nápady a inšpirácie pre krajšie bývanie

Toto je príbeh dvoch umelcov, Naomi Zettl & Andreasa Kunerta, ktorí sú partnermi nielen v podnikaní ale aj v živote. Kameň sa stal prostriedkom, ktorý spojil ich srdcia. Úzko spolupracujú so svojimi klientmi na ich požiadavkách, zároveň aj s architektmi, inžiniermi, dodávateľmi, či urbanistami. Ich prístup vystihujú konzultácie, návrhy s vytvorením funkčnej formy umenia pre súkromné či verejné miesta. Výsledkom ich tvorivej práce sú úchvatné nadčasové a jedinečné diela, ktoré prezentujú staroveké umenie kameňa.

Inšpirácie pre krajšie bývanie – staroveké umenie kameňa

Čo nás privádza k antickému umeniu kameňa…

Andreas :
Za posledných dvadsať rokov som pracoval profesionálne s kameňom. Môj vzťah ku kameňu predchádzal aj túto prácu, pretože keď som sa narodil v Montreale, moja rodina sa presťahovala do Vermontu, v blízkosti Rock of Ages žulového lomu. Obrázky veľkých kameňov, ktoré som videl ako dieťa mám stále vryté v mysli.

Kamene boli vždy v mojom živote, volajú ma do miest po celom svete, od saharskej púšte až na vrchol švajčiarskych Álp, cez Grand Canyonu k brehom Austrálie. Som zanietený dať kameňom možnosť vyjadriť sa. To znamená, nájsť správny kameň – počúvať – odniesť si ho domov, do práce a tak použiť ako súčasť diela. Tam, kde so mnou opäť rozprávajú. Povedia mi, ktorý z nich je prvý, a ktorý z nich je posledný. A tak moje skladby vyrastajú z vízií v mojej mysli a ducha kameňa objaveného v prírode.

Naomi :
Od chvíle, keď som bola mladé dievča, ktoré vyrastalo na prériách Saskatchewan, som bola vždy fascinovaná umením a archeológiou. Naš predný dvor sa zlieval do veľkého údolia pasienok, kde sme sa kedysi na Plains Cree schádzali v lete. Bola som zmätená z kamenných kruhov a starovekých artefaktov, ktoré sme našli pár metrov od nášho domu.

Andreas a ja sme zanietení do vytvárania úžasných kúskov pre úžasných ľudí. Náš život a spoločná práca sú v láske, zdraví a kreativite. Prišli sme spoločne vybudovať a obnovovať naše pripojenie k Zemi v dobe veľkých zmien. Naše partnerstvo umožňuje nielen rozširovať a zvyšovať naše vlastné vedomie, ale vedomie nás všetkých skrze nášho tvorivého vyjadrenia v našich kúskoch a naše krásne prepojenie s prírodou.

Všetky foto a zdroj © ancientartofstoneAncientArtofStone

ZDIEĽAJ NA: