Zo starého oblečenia vyrába sochy pníkov, ktoré v sebe nesú hlboké posolstvo!

Umelkyňa Tamara Kostianovsky vyrába realistické sochy inšpirované prírodou. Na tom by nebolo nič výnimočné, ak by ich nevyrábala z látky. Jej cieľ je recyklovať oblečenie, ktoré ľudia už nepotrebujú a nechcú. V poslednej sérii sôch bola však o čosi osobnejšia. Pracovala s oblečením svojho zosnulého otca a a tvorila viacfarebné kmene stromov. Látka pripomínajúca letokruhy má vyjadrovať plynutie času a spílený strom zase návrat človeka do prírody, po jeho smrti.

Inšpirovali ju obyvatelia Južnej Ameriky žijúci v Andách, ktorí veria, že matka zem je stelesnená v okolitých vrchoch. Kostianovská takto chce premieňať oblečenie na výpoveď o našom vzťahu k prírode, ktorú na jednej strane ničíme, no na druhej strane kmene pripomínajú časti nášho vlastného tela (najmä kosti, šľachy a svaly) – teda škodíme sami sebe. Spracovaním oblečenia svojho zosnulého otca nás núti zamyslieť sa, čo na zemi po nás ostane.

Záujem o ľudské telo u nej vznikol počas adolescencie, keď pracovala u chirurga. V súčasnosti sa venuje štúdiu anatómie dobytka a veľrýb.

Fotografie / Pníky vyrobené z odpadových látok v sebe nesú hlboké posolstvo © instagram

ZDIEĽAJ NA: