Satirické ilustrácie cností a nerestí ukazujú, ako sa správame k zvieratám i k neživej prírode

Toni Hamel žije a pracuje v Toronte – venuje sa kresleniu, maľovaniu a sochárstvu. Všetky tieto techniky používa na skúmanie a zobrazovanie ľudského správania. Vo svojich dvojdimenzionálnych satirických dielach využíva zvieratá a ľadovce ako umelecké objekty, ku ktorým sa muži v laboratórnych plášťoch a pracovnom oblečení správajú určitým, neprirodzeným spôsobom. Muži z jej ilustrácií prilepujú na zebry pruhy s presnosťou perfekcionistu, maľujú zebrám škvrny, premiestňujú veľryby a všetko analyzujú a premieňajú podľa svojej vôle.

Samotná autorka opisuje svoje dielka ako ilustrovaný komentár k ľudským slabostiam. Snaží sa zdôrazniť naše cnosti a neresti. Jej hlavnou úlohou je pozorovanie ľudí a rozlišovanie dobrého a zlého, svätého a zneváženého, cnostného a hriešneho. Hoci pracuje ako umelkyňa, jej skutočným povolaním ostáva pozorovanie ľudí.

Stránka umelca a fotografie © instagram

Zdroj / Satirické ilustrácie cností a nerestí Toni Hamel: thisiscolossal

ZDIEĽAJ NA: