Tento taliansky kostol zo 16. storočia je postavený na kraji útesu. Dostupné miesto pre ľudí, ktorí hľadajú pokoj a útechu medzi krásou prírody a umeleckou históriou

Na bočnej strane útesu v severnom Taliansku nájdeme Santuario Madonna della Corona. Dychberúce miesto je oslavou ľudskej schopnosti tvoriť tiché a pokojné miesta na premýšľanie nad životom a vierou. Nachádza sa blízko jazera Garda na Mount Baldo. Pôsobí akoby plával vo vzduchu, pretože stojí na skalách, ktoré tvoria nebezpečný útes. Jeho nedostupnosť ho ochránila pred tým, aby bol v búrlivých rokoch vojen zničený.

Bočná strana kostola slúžila najskôr ako pustovňa, do ktorej sa utiekali nábožní ľudia, aby v tichosti rozjímali. Neskôr, v roku 1530, začala konštrukcia samotného kostola, ktorý sa rozširoval až do 19. storočia. V roku 1899 bol rekonštruovaný, preto má dodnes gotickú fasádu. Aj keď sa na ňom nepodpísali vojny, predsa začal prirodzene chátrať, preto sa v sedemdesiatych rokoch 20. storočia opäť začal rekonštruovať. Po dokončení opráv, v roku 1988, ho navštívil svätý otec Ján Pavol II

Dnes je Sanctuary of Madonna della Corona pútnickým miestom lákajúcim návštevníkov z celého sveta. Vedú k nemu dve cesty a dostaneme sa k nemu iba peši. Pôvodnú cestu tvoria kamenné schody z neďalekej dediny Brentino. V dvadsiatych rokoch 20. storočia bola vytvorená aj asfaltová cesta so 14 bronzovými sochami predstavujúcimi jednotlivé zastavenia krížovej cesty.

Sanctuary of Madonna della Corona

View this post on Instagram

Built right into the clilffside of Italy’s Mount Baldo, the 16th century Santuario Madonna della Corona (Sanctuary of the Lady of the Crown) looks like it's suspended in mid-air. But actually, it sits atop a rock shelf sitting at 773 meters altitude—making it one of the highest pilgrimage sites in Italy.⁠ ⁠ Would you like to visit this spot?⁠ ⁠ 📍 Spiazzi, Italy⁠ 📸 @sennarelax⁠ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠ #euromaxx #deutschewelle #santuariomadonnadellacorona #spiazzi #madonnadellacorona #italianadventure #exploringeurope #exploringitaly #passionpassport #globalcapture #naturephotographer #landscapephotography #travelgoals #traveleurope #traveleurope #travelphotography #naturephotography #photooftheday #travelgram #architecturelovers #archilovers #Italytrip #italytravel #visititalia #igeritalia #instaitalia #igitaly #igersitaly #ig_italia

A post shared by Euromaxx (@dw_euromaxx) on

Santuario Madonna della Corona

Zdroj / Taliansky kostol zo 16. storočia je vybudovaný na boku útesu: mymodernmet

ZDIEĽAJ NA: