Ručne pletú tašky, koše a košíky, ktoré im pomáhajú zaplatiť lieky, či školné deťom!

Catherine Shembilu je šikovná zakladateľka projektu Vikapu Bomba z Tanzánie, ktorá videla potenciál v ženách okolo seba. Väčšina z nich žila vo veľkej biede a mali problémy s uživením svojich rodín. No Catherine v nich videla potenciál a schopnosť vyrábať bezchybné produkty. Vikapu Bomba znamená v svahilskom jazyku fantastické koše, a to je zároveň hlavný výrobok. Vyrábajú koše na prádlo, menšie košíky do domácnosti i plážové tašky. Na jednotlivých miestach sa zhromažďujú ženy v pracovných skupinách a spoločne pletú tašky, ktoré sú potom označené etiketou s portrétom ženy, ktorá danú tašku vyrobila a s jej krátkym životným príbehom. Výťažok z predaja umožňuje týmto mamám a babičkám podporovať svoje deti a vnúčatá, platiť im školné, platiť si lieky a zdravotné pomôcky či doplniť príjem z farmy, ktorý dostávajú iba raz ročne.

vikapu-bomba 4
vikapubomba.com
vikapu-bomba 5
vikapubomba.com
vikapu-bomba 3
vikapubomba.com
vikapu-bomba 2
vikapubomba.com

Ručne pletené tašky Vikapu Bomba

Zdroj / Ručne pletené tašky, koše a košíky Vikapu Bomba z Tanzánie: indiegogo

zk

ZDIEĽAJ NA: