Toto je 18 izbových rastlín, ktoré podľa NASA najlepšie čistia vzduch v domácnostiach

Mnohí z nás trávia väčšinu svojho času v interiéri, či už v práci, alebo doma, preto by sme sa mali snažiť vytvoriť pre seba čo najzdravšie prostredie. Jednoduchou a zároveň krásnou cestou, ako to urobiť, je priniesť si domov trochu zelene, ktorá je skvelou čističkou vzduchu. Vládna agentúra USA v osemdesiatych rokoch spolupracovala s Americkou asociáciou staviteľov a výsledkom ich snahy bol zoznam užitočných rastlín do každej domácnosti. Ich výskum Clean Air (Čistý vzduch) preukázal, že niektoré rastliny dokážu čistiť vzduch viac ako iné a odstraňujú z neho chemikálie, ktoré by mohli mať na ľudí škodlivý vplyv.

Vo vzduchu sa v súčasnosti nachádza veľké množstvo chemikálií, ide najmä o:

  • Trichlóretylén – nachádza sa v tlačiarenských atramentoch, farbách, lakoch, lepidlách, riedidlách a leštidlách. Krátkodobé vystavenie sa tejto chemikálii sa prejavuje nadmernou excitovanosťou, závratmi, bolesťami hlavy, nauzeou a zvracaním, ktoré môže viesť až k bezvedomiu a kóme.
  • Formaldehyd – nachádza sa v papierových taškách, voskových papieroch, papierových vreckovkách a papierových kuchynských utierkach, servítkach, vlhčených obrúskoch, syntetických látkach a v lepenke. Krátkodobé vystavenie sa tejto látke sa môže prejaviť podráždením nosa, ústnej dutiny a hrdla, vo vážnych prípadoch dôjde k opuchnutiu hltanu a pľúc.
  • Benzén – nachádza sa v plastoch, živiciach, syntetických vláknach, gumách, farbách, práškoch na pranie, liekoch a pesticídoch. Môže byť tiež v cigaretovom dyme, výfukových plynoch, lepidlách a voskoch na nábytok. Spôsobuje podráždenie očí, ospalosť, závraty, búšenie srdca, zrýchlený pulz, bolesti hlavy, pocity zmätenosti a v niektorých prípadoch až bezvedomie.
  • Xylén – používa sa v tlačiarenskom priemysle, v gumách, pri spracovaní kože, vo farbách, a nachádza sa aj v cigaretovom dyme a výfukových plynoch. Vystavenie sa tomuto chemickému prvku môže viesť k podráždeniu ústnej dutiny a hrdla, závratom, bolestiam hlavy, pocitu zmätenosti, problémom so srdcom, poškodeniu pečene a obličiek, až ku kóme.
  • Amoniak – nachádza sa v čistiacich prostriedkoch na okná, voskoch na podlahu, osviežovačoch vzduchu a hnojivách. Dráždi oči, spôsobuje kašeľ a bolesti hrdla.

Proti všetkým týmto chemickým látkam nás dokážu ochrániť šikovné izbové rastliny. Niektoré z nich sú však toxické pre mačky, psíky a iné domáce zvieratká, preto ak ich doma chováte, určite sa pred kúpou informujte.

A ktoré rastliny patria k zázračným čističkám vzduchu?

1. Datľovník laosský (Phoenix roebelenii) je účinný proti formaldehydu a xylénu.

2. Nefrolepka vznešená (Nephrolepis exaltata) zneškodní formaldehyd a xylén.

3. Nefrolepka lesná (Nephrolepis obliterata) je účinná voči formaldehydu a xylénu.

4. Zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum) účinný proti formaldehydu a xylénu.

5. Aglaonéma obyčajná (Aglaonema modestum) účinkuje proti formaldehydu a benzénu.

6. Palma bambusová (Chamaedorea seifrizii) pomáha proti formaldehydu a xylénu.

7. Fikus benjamín (Ficus benjamina) ničí formaldehyd a xylén.

8. Potosovec zlatý (Epipremnum aureum) si poradí s formaldehydom, benzénom a xylénom.

9. Antúria (Anthurium andreanum) je určená proti formaldehydu, xylénu a amoniaku.

10. Liriopa modrincová (liriope spicata) je určená proti trichlóretylénu, xylénu a amoniaku.

11. Palma veľká (Rhapis excelsa) vyčistí vzduch od formaldehydu, xylénu a amoniaku.

12. Gerbera (Gerbera jamesonii) funguje proti trichlóretylénu, formaldehydu a xylénu.

13. Dracéna voňavá (Dracaena fragrans, Massangeana) odstráni zo vzduchu trichlóretylén, formaldehyd a benzén.

14. Brečtan popínavý (Hedera helix) vyčistí vzduch od trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu a xylénu.

15. Sansevieria trojpása, ľudovo nazývaná svokrine jazyky (Sansevieria trifasciata, Laurentii) je účinná proti trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu a xylénu.

16. Dracéna obyčajná (Dracaena marginta) pomáha proti trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu a xylénu.

17. Lopatkovec (Spathiphyllum, Mauna Loa) je účinný proti trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu, xylénu a amoniaku.

18. Chryzantéma (Chrysanthemum morifolium) je účinná proti trichlóretylénu, formaldehydu, benzénu, xylénu a amoniaku.

Zdroj / Rastliny čistiace vzduch: mymodernmet

ZDIEĽAJ NA: