Matematik skladá nové dizajny origami podľa algoritmov, ktoré sám vymýšľa. Prirovnáva ich ku klasickej hudbe!

Matematik Robby Kraft momentálne vyučuje umelcov a dizajnérov kódovanie na univerzite i na umeleckej škole. Jeho láska k prepájaniu matematiky a umenia má však omnoho hlbšie korene a začala pri skladaní origami počas základnej školy. K tomuto umeniu sa vracia aj v dospelosti – v roku 2013 sa začal zaoberať algoritmickými vlastnosťami origami. Vypočul si i prednášky o origami od Erika Demaina vyučujúceho na MIT a prečítal knihy Roberta Langa. Jednoduché skladanie sa stalo vedou a odvtedy Kraft používa algoritmy na skladanie nových origami dizajnov. Okrem toho je tento polyhistor aj muzikant – venuje sa najmä klasickej hudbe, ktorá mu pri skladaní origami tiež pomáha. V skutočnosti prepája všetky tieto svety do harmonického celku, kde sa navzájom neustále ovplyvňujú. Krása!


Stránka umelca a všetky foto © instagram

Zdroj / Origami podľa algoritmov: thisiscolossal

ZDIEĽAJ NA: