Mladý pár sa rozhodol upraviť si svojpomocne kuchyňu. Takto premenili odpadové dosky na nádhernú kuchynskú pracovnú dosku

Po kúpe domu zvyčajne účet v banke zíva prázdnotou a človek ocení všetko, čo si dokáže vyrobiť sám alebo s pomocou najbližších. Mladý pár sa rozhodol upraviť si svojpomocne kuchyňu a to nielen výmenou dvierok na celej linke, ale aj vďaka vlastnoručne vyrobenej pracovnej ploche – z odpadových dosiek! Výsledkom je rustikálne pôsobiaca pracovná plocha, ktorú by im mohli závidieť aj dizajnérske obchody.

 1. Na začiatku bola len kôpka staršieho orechového dreva
 2. Bolo potrebné ich opracovať
 3. Laty sa ledva pomestili do auta
 4. Potom bolo na rade logické rozmiestnenie dosiek
 5. Najskôr začali zlepením tej časti, kde je umiestnený sporák
 6. Svoriek na drevo nikdy nie je dosť – prichytávajú k sebe drevá, zatiaľ čo lepidlo na drevo vyschne
 7. Potom prišlo na rad hobľovanie, aby pracovná plocha získala hladký povrch
 8. Dôležité bolo aj odrezanie nerovných koncov
 9. Potom nainštaloval varnú dosku
 10. Rovnako postupovali aj pri výrobe pracovnej dosky na strane s umývadlom, kde bolo potrebné vytvarovať zaoblené rohy
 11. Nová pracovná doska v celej svojej kráse

Kuchynská linka z odpadových dosiek

Všetky fotografie / Kuchynská linka z odpadových dosiek © postercommon

ZDIEĽAJ NA: