Ako nakresliť dokonalú kružnicu bez kružidla

Aj keď tento šikovný spôsob „ako nakresliť dokonalú kružnicu bez kružidla voľnou rukou“ zrovna nepoužijete na hodinách geometrie, kde potrebujete presné rozmery kružníc, viete ho úspešne využiť pri rôznych náčrtoch, kresbách či vytváraní diagramov. Techniky znázornené nižšie vo video návode sú jednoduché a rýchle, no na začiatok to bude chcieť trochu cviku, aby ste precízne nakreslili dokonalú kružnicu rôznych priemerov pomocou znázornených kreatívnych spôsobov. Potrebujete k tomu len papier, ceruzu alebo pero a pevnú ruku;]

Kružnica bez kružidla

Zdroj / Dokonalá kružnica bez kružidla: youtube

ZDIEĽAJ NA: