Ilustrátor svojimi kresbami upozorňuje na ohrozené druhy zvierat. Kombinuje ich s listami, čím ukazuje, že patria do prírody!

Október je pre amatérskych i profesionálnych ilustrátorov malým sviatkom. Počas tohto jesenného mesiaca sa totiž zapájajú do výzvy s názvom Inktober, kedy každý deň nakreslia jednu ilustráciu a zvyčajne ju i zdieľajú na sociálnych sieťach. Niektorí kreslia čokoľvek im práve napadne, iní si volia tému na celý mesiac.

Rohan Sharad Dahotre nechcel svetu ukázať iba svoje umenie, ale zároveň upozorniť na pálčivý problém našej doby. Bezuzdný konzum odkrajuje čoraz viac z divokej prírody, ktorá je domovom zvierat. Príroda nepatrí nikomu a zároveň patrí nám všetkým – podľa tohto motta sa riadi celá Rohanova tvorba. Pracuje najmä s perom, ceruzami a niekoľkými fixami. Pod kresby pripája krátky text o ohrozených zvieratách, ktoré kreslí. A vy sa teraz môžete sami presvedčiť o tom, že má srdce na správnom mieste.

Leňoch trojprstý

View this post on Instagram

Inktober Day9 – Pygmy three-toed sloth I guess I couldn't do much of inktober this year. So this is kind of my last post but definitely thinking of continuing the series 😊❤️ . The pygmy three-toed sloth, also known as the monk sloth or dwarf sloth, are found on a small island off the coast of Panama. This sloth, like other sloths, is arboreal (tree-living) and feeds on leaves. It is symbiotically associated with green algae, that can provide it with a camouflage. The IUCN lists the pygmy three-toed sloth as critically endangered. Threats to the sloth's survival include timber harvesting and human settlement, that might lead to habitat degradation 😢 . @wwf @lonelyplanetindia @natgeowild @sanctuaryasia @animalplanet . #inktober #inktober2017 #animals #sloth #jakeparker #animalsofinstagram #natgeowild #art #instagram #illustrationart #illustrationgram #sketchbook #moleskine_arts #vsco #copic #instagram #staedtler #endangeredspecies #worldwildlifefund #natgeo #animal #animalsofinstagram #animalplanet #lonelyplanet #sancturyasia #artwhisper #instalike #penonpaper #indianartist #cute

A post shared by ROHAN DAHOTRE Illustrator (@rohandahotre) on

Leňoch trojprstý známy aj ako mníšsky leňoch alebo trpasličí leňoch, žije na malom ostrove pobrežia Panamy. Tento leňoch je, podobne ako iné leňochy, stromový, teda žije na stromoch a živí sa listami. Taktiež žije v symbióze so zelenými riasami, ktoré mu poskytujú kamufláž. Podľa IUCN – Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov – je leňoch trojprstý na zozname kriticky ohrozených druhov. Ohrozuje ho vyrubovanie lesov ako aj rozširovanie ľudských obydlí, ktoré vedie k znehodnoteniu jeho životného prostredia.

Útloň malý

View this post on Instagram

Inktober day 8 – Slender loris The Slender loris, is a nocturnal primate. They are subdivided into two known species, namely red slender loris and grey slender loris. The red slender loris found in Sri Lanka, are classified as Endangered by the IUCN, it is declining because its forest habitat is being destroyed for logging, agriculture and development. Other threats include: electrocution on live wires, road accidents and the pet trade. @wwf @lonelyplanetindia @natgeo @sanctuaryasia @animalplanet . #inktober #inktober2017 #animals #slowloris #jakeparker #animalsofinstagram #primate #art #instagram #illustrationart #illustrationgram #sketchbook #moleskine_arts #moleskine #copic #instagram #staedtler #endangeredspecies #worldwildlifefund #natgeo #animal #animalsofinstagram #animalplanet #lonelyplanet #inktoberid #artwhisper #instalike #penonpaper #indianartist #cute

A post shared by ROHAN DAHOTRE Illustrator (@rohandahotre) on

Útloň malý je nočný primát. Delí sa na dva kmene – červený a sivý útloň malý. Červený obýva Srí Lanku a podľa IUCN je ohrozený kvôli vyrubovaniu lesov, pytliactvu, agrikultúre a celkovému rozvoju krajiny. Ohrozujú ho tiež elektrické drôty, nehody na cestách a čierny obchod so zvieratami.

Panda

Pokojné stvorenia s výrazným čierno-bielym kožúškom milujú ľudia na celom svete a sú pokladané za národný poklad Číny. Napriek tomu a tiež napriek relatívne malému počtu prirodzených predátorov sú stále na pokraji vyhynutia.

Panda červená

Pandy červené sú nádherné stvorenia. Unikátne. Žiaľ, kvôli ničeniu lesov sú ohrozené.

Rys španielsky

Rys španielsky je najohrozenejší druh mačkovitej šelmy na svete. Je klasifikovaný ako kriticky ohrozený druh.

Okáľ skackavý

View this post on Instagram

Inktober day 2 – Tarsier . Tarsiers are nocturnal creatures. So beautiful and unique. They hunt by sight and sound and have the biggest eyes in the animal kingdom due to which they are difficult to rotate. But there is a joint between the base of their skull and spine which allows them to rotate their head 360 degrees, almost similar to owls. The majority of Tarsier species are now endangered or threatened, and some are designated critically endangered. Threats include habitat destruction and fragmentation, hunting, agricultural pollutants and human disturbance. Tarsiers are very shy animals that prefer to stay away from human contact. . #inktober #inktober2017 #inktoberid #penart #animalsofinstagram #tarsier #nature #art #instagram #sketch #illustration #drawing #illustrationart #sketching #moleskine_arts #moleskine #natgeo #black #moleskineart #copic #staedtler #artistsofinstagram #autodesksketchbook #inspiroindia #instalike #jakeparker #artist #indianartist #illustrationgram #india

A post shared by ROHAN DAHOTRE Illustrator (@rohandahotre) on

Okáľ skackavý je nočné zviera. Je krásny a jedinečný. Lovia pomocou zraku a sluchu a majú najväčšie oči v zvieracej ríši – preto sa im ťažko otáčajú. Majú však kĺb spájajúci ich lebku s chrbticou, vďaka ktorému môžu otáčať hlavu o 360°, podobne ako sovy. Väčšina okáľov je teraz v ohrození a niektoré sú až kriticky ohrozené. Je to najmä kvôli ničeniu ich prirodzeného životného prostredia, lovu, znečisteniu pôdy a ovzdušia. Sú veľmi plaché a preferujú vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi, čo však mnohí nerešpektujú.

Netopier

IUCN má zoznam 26 druhov netopierov, ktoré sú kriticky ohrozené, čo znamená, že sú doslova na pokraji vyhynutia. 51 ďalších je ohrozených a 954 druhov balansuje na okraji ohrozených druhov. Patria medzi najmenej preskúmaných cicavcov – o 203 druhoch nemáme takmer žiadne informácie. Zoznam ohrozených netopierov sa pravdepodobne rozšíri o ďalších 150 druhov a dostanú sa na červenú listinu IUCN.

Orangutan

View this post on Instagram

Inktober day6 – Orang-utan ❤️ Orang-utan means 'man of the forest' in Malay language. They are the world's largest tree-climbing mammals. But their forest habitat in Indonesia and Malaysia is rapidly disappearing, putting the future of Asia's only great ape in peril. They are Critically Endangered ( CR ) Orang-utans are known as gardeners of the forest. They play a vital role in seed dispersal and in maintaining the health of the forest ecosystem, which is important for people and a host of other animals. @wwf @jakeparker #inktober #inktober2017 #inktoberid #animalplanet #animalsofinstagram #orangutan #animal #art #instagram #sketch #sketchbook #drawing #illustrationart #vsco #moleskine_arts #moleskine #natgeo #blackworkillustrations #endangeredspecies #copic #staedtler #autodesksketchbook #worldwildlifefund #artistsofinstagram #artwhisper #sakurainktober #jakeparker #indianartist #illustrationgram #lonelyplanet

A post shared by ROHAN DAHOTRE Illustrator (@rohandahotre) on

V Malajčine orangutan znamená „muž lesa“. Patria medzi najväčších cicavcov šplhajúcich sa po stromoch. Ich prirodzené prostredie sú lesy v Indonézii a v Malajzii. Tieto lesy sú však ničené a jediný veľký op Ázie z nich preto mizne. Sú kriticky ohrozené. Orangutany sú známe aj ako záhradníci lesov. Hrajú dôležitú úlohu pri prenášaní semien rastlín a udržiavaní zdravého lesného ekosystému, čo je dôležité pre ľudí i pre iné druhy zvierat.

Makak vanderu

View this post on Instagram

Lion-Tailed Macaque are so beautiful. I actually saw them once few years ago ❤️🐵 For me this is my inktober Day 4. The Lion-tailed Macaque lives in the forested areas of the great Western Ghats, a mountain range in southwest India. Unfortunately these beautiful animals are endangered. The biggest threat they are facing is deforestation. Also in some areas, they are caught as pets and also hunted for food 😔 . #inktober #inktober2017 #inktoberid #animalplanet #animalsofinstagram #macaque #animal #art #instagram #sketch #sketchbook #drawing #illustrationart #vsco #moleskine_arts #moleskine #natgeo #black #moleskineart #copic #staedtler #autodesksketchbook #worldwildlifefund #artistsofinstagram #inspiroindia #instaart #jakeparker #indianartist #illustrationgram #india

A post shared by ROHAN DAHOTRE Illustrator (@rohandahotre) on

Makak vanderu je krásne zviera žijúce v zalesnených častiach západných Ghats – horskom pásme v juhozápadnej Indii. Nanešťastie patria medzi ohrozené druhy. Ich najväčším nepriateľom je deforestácia. V niektorých oblastiach ich lovia, aby sa stali domácimi zvieratkami alebo aj kvôli jedlu.

Zdroj / Atramentové kresby ohrozených zvierat: instagramboredpanda

ZDIEĽAJ NA: