Ilustrátor vo svojich dielach kritizuje dnešnú spoločnosť. Jeho kresby používajú mnohé známe magazíny

Pre ilustrácie Stuarta McReatha je typický vysoký kontrast a silné tiene, ktoré budia na dvojdimenzionálnych kresbách dojem plasticity. Nekreslí realisticky, všetky jeho diela sú inšpirované fantazijnými výjavmi. Používa neprimerané veľkosti objektov a metafory, ako napríklad lekára, ktorý zisťuje kvalitu a „zdravie“ školy pomocou stetoskopu. Mnoho jeho prác vzniklo ako ilustrácie do editoriálov v rozličných magazínoch alebo k rôznym článkom na témy ako testovanie v školách, práva týkajúce sa zbraní, trest smrti… A tak sa z Hampshiru vo Veľkej Británii šíria vzácne myšlienky do celého sveta. Ako sa vám páčia?


Zdroj / Silné ilustrácie súčasnej doby od Stuart McReath © stuartmcreath | instagram

ZDIEĽAJ NA: