Dve hlavné boliestky obnoviteľných zdrojov energií – liek na ne poznajú aj na slovenskom

O problémoch spojených s prechodom k obnoviteľným zdrojom energií sa dočítate aj v slovenských médiách. Desiatky príspevkov každý mesiac informujú o preťažení energetickej sústavy v Nemecku, rastúcich cenách energií naprieč západnou Európou, rovnako ako o nedostatočnej výrobe v priebehu zimného obdobia. Aj napriek všetkým týmto úskaliam, odklon od fosílnych palív naďalej pokračuje, už však v pozmenenej forme.

Krajina zvyšujúci podiel obnoviteľných zdrojov energií na svojom energetickom mixe riešila sprvu iba rýchlosť znižovania emisií skleníkových plynov, a to aj za cenu masívnej podpory veterných či solárnych elektrární z verejných rozpočtov. Tento krok začal odhaľovať svoje nedostatky tak, ako sa novo budovaným projektom nedarilo dosahovať fázy, kedy sú životaschopné bez štátnej pomoci a zároveň, vykazujú vysokú mieru fluktuácie objemu vyrábanej energie. Kým v jednu dobu pracovníkov v energetickom sektore naprieč západnou a strednou Európou desí možnosť „black outu“ spôsobeného preťažením, o pár týždňov tie isté krajiny riešia riziko neschopnosti uspokojiť dopyt.

Cena a stabilita, to sú faktory hrajúce čím ďalej väčšiu úlohu pri plánovaní ďalších projektov spoliehajúcich sa na obnoviteľné zdroje energie. Obe možno pritom uspokojiť využívaním geotermálneho tepla, kedy výroba energie z neho je stabilná v priebehu celého roka a zároveň aj životaschopná bez dotácií z verejného rozpočtu. Niet teda divu, že Nemecko začína inštalovať geotermálne tepelné čerpadlá do revitalizovaných uhoľných baní, Švajčiarsko skúma možnosti využívania geotermálneho tepla z horských jazier a Rakúsko už má pre Viedeň pomerne konkrétne plány navýšenie podielu geotermálnej energie na 10% (pozn. jedná sa o podiel na výrobe energií dodávaných diaľkovo rezidenčným budovám).

Výhodou geotermálnych tepelných čerpadiel je aj ich univerzálne využitie. Kým veľké geotermálne čerpadlá, ktorých využívanie je dnes bežné napr. v Škandinávii, sú schopné dodávať energiu pre celé mestské štvrte, menšie jednotky možno jednoducho inštalovať k rodinným domom.

Pozn. reprezentatívny príklad počíta s ukazovateľom efektívnosti COP 4,3, moderné tepelné čerpadlá pritom dnes dosahujú hodnoty efektívnosti COP 5,6, pozri technické špecifikácie tepelného čerpadla zem/voda IVT Geo 312, tj. konečná úspora je v praxi dokonca vyššia.

ZDIEĽAJ NA:

Zapojte sa do diskusie. Vaše názory sú vítane!

komentárov