Vnútorný svet ľudí trpiacich duševnými poruchami premietol do ilustrácií domov. Sú krásne a smutné zároveň!

Taliansky ilustrátor Federico Babina sa už nevenuje hercom a rozprávkovým postavičkám. Za svoju novú tému si vybral ľudí s duševnými poruchami. Ich hlboké emócie a myšlienky zobrazil v sérii Archiatric. Pozostáva z dvoch slov – architektúra a psychiatria – pretože na šestnástich kresbách zobrazil psychické poruchy ako domy. Jednoduché čiary a čierne plochy elegantne vystihujú pocity ľudí. Vnútorný svet je ilustrovaný vnútrom domu, ktoré sa často rozpadá, je v ňom tma, alebo ho vidíme len matne.

1. Úzkosť

© fbabina

2. Depresia

© fbabina

3. Nespavosť

© fbabina

4. Demencia

© fbabina

5. Schizofrénia

© fbabina

6. Obsedantno-kompulzívna porucha

© fbabina

7. Autizmus

© fbabina

8. Alzheimer

© fbabina

9. Bipolárna porucha (depresívna a manická fáza)

© fbabina

10. Fóbie

© fbabina

11. Paranoja

© fbabina

12. Dyslexia

© fbabina

13. Poruchy príjmu potravy (bulímia a anorexia)

© fbabina

14. Disociatívne poruchy

© fbabina

15. Narkolepsia – chorobná spavosť

© fbabina

16. Genderová porucha

© fbabina

Zdroj / Duševné poruchy pomocou ilustrácii: federicobabina | Facebook | Instagram

ZDIEĽAJ NA: