Umelci svojimi dielami upozorňujú na negatívne dôsledky výroby palmového oleja v južnej Ázii

Indonézia je najväčším producentom palmového oleja na svete, čo má nepredstaviteľne negatívny dopad na jej prírodné zdroje a voľne žijúce zvieratá. Okrem toho tu dochádza k požiarom, odlesňovaniu, úmrtiam zvierat a sťahovaniu ľudí. Litovský umelec Ernest Zacharevic na tomto mieste strávil pomerne dosť dlhú dobu fotografovaním a cestovaním naprieč krajinou. Jej stav ho zasiahol natoľko, že spustil iniciatívu Splash and Burn (spláchnuť a spáliť), ktorá upozorňuje na environmentálnu katastrofu. Názov iniciatívy je odvodený od anglického slash-and-burn, teda rozsekať a spáliť, čo je relatívne lacný spôsob prípravy pôdy na zasadenie nových rastlín. Zvyšky paliem sa jednoducho spália a z ich popola vznikne nový život. Vo vzduchu sú však toxické splodiny, ktoré spôsobili už viac ako 500,000 infekcií dýchacích ciest. Zacharevic sa už dva roky snaží skúmať dopad produkcie palmového oleja a učiť o ňom i druhých ľudí. Využíva pritom rôzne komunikačné kanály, no najmä svoje umenie. Do boja za lepšie životné prostredie pozval aj iných umelcov a spoločne vytvorili maľby na stenách, miniatúrne sochy, či volanie o pomoc priamo z korún stromov.

Ernest Zacharevic – nápis SOS, fotografia zhotovená dronom

Alexandre Farto – VHILS

Strøk – Anders Gjennestad

Ernest Zacharevic

Isaac Cordal

Ernest Zacharevic

Zdroj / Negatívne dôsledky výroby palmového oleja: ernestzacharevic | Instagram

ZDIEĽAJ NA: