Dá sa naučiť kreativite?

Nájsť kreativitu v človeku je niekedy naozaj obrovská výzva a v opačnom prípade sa to zasa javí ako ten najjednoduchší spôsob osobného rozvoja. V prvom rade závisí od osobnosti a potom od okolia.

Dnes sa tento pojem trochu začína zamieňať s prejavom slobody. Ten, kto si vyjadrí svoj názor je originálny a považovaný za kreatívnu osobnosť. Samozrejme, že toto by bolo asi na dlhšiu diskusiu a stretli by sme sa s rôznymi názormi, ale skutočná kreativita nepotrebuje žiadne veľké prejavy. Naučiť sa jej spôsobom je však niekedy ťažšie.

Byť otvorený novým myšlienkam

Aj ten najvnímavejší človek môže mať svoj zrak občas zatemnený. Nevidí, že existujú aj lepšie a iné spôsoby, ako by sa dali robiť niektoré veci inak. Najviac kreatívni bývajú študenti pri príprave na štúdium, ktoré musia zavŕšiť vypracovaním diplomovej práce. Snažia sa nájsť jednoduchší a efektívny spôsob, ktorým by sa táto náročná cesta zľahčila. Presne tak by sme mohli postupovať aj my.

Vyhnite sa stereotypu

Zmena prostredia podnecuje vaše zmysly a fantáziu. Noví ľudia a okolie vám môže pomôcť pozerať sa na určité veci z iného pohľadu. Názory a myšlienky iných vás môžu tiež veľmi dobre naštartovať. Môžete s nimi súhlasiť, alebo naopak proti ním kreatívne bojovať svojím spôsobom.

Vlastné záujmy

Niektorým bežným veciam a povinnostiam sa jednoducho nevyhnete. Musíte si odpracovať svojich 8 hodín, odsedieť nejaký čas v škole a obetovať svoj voľný čas na prípravu rigoróznej práce. Takéto povinnosti vám však dodajú novú chuť pre venovanie sa osobným záľubám po pracovnom čase, škole a zasa naopak.

Odpočinok

Ako sme spomínali na začiatku, vždy záleží od osobnosti a jeho povahových vlastností. Niekto to zvláda jednoduchšie a iného položí aj mierna únava. Niekomu však môže práve stres a napätie vytvárať tie najideálnejšie podmienky pre kreativitu. To je zrejme mizivé percento, a preto si radšej doprajte trochu odpočinku. Aj pár minút, počas tlačenia dokumentov pomocou tonerov HP sa podpíše pod lepšiu náladu. Ak sa chcete dostať naozaj do kontaktu so svojou vlastnou tvorivosťou, relaxujte a nenúťte sa pre kreativitu silou mocou. Takéto veci musia prichádzať spontánne.

ZDIEĽAJ NA:

Zapojte sa do diskusie. Vaše názory sú vítane!

komentárov