Čo je tyristor?

Tyristor je elektronické zariadenie, ktoré má vlastnosti spínača. Tyristor možno zapnúť privedením napäťového impulzu na svorku hradla a vypnúť odpojením prúdu zo zariadenia. Tyristory boli pôvodne vyvinuté ako elektronická alternatíva k relé a ich výhodou bolo oveľa rýchlejšie spínanie, žiadne pohyblivé časti a dlhšia životnosť.

Tyristor (nazývaný aj kremíkom riadený usmerňovač) je elektronické zariadenie, ktoré má vlastnosti spínača.

Tyristory sú typom polovodičového spínacieho zariadenia, ktoré možno použiť v mnohých aplikáciách vrátane:

  • Ovládanie výkonu a motora.
  • Výroba elektrickej energie pomocou zariadenia na uskladnenie energie, ako je batéria alebo zotrvačník (rotujúca hmota).

Tyristor sa zapína privedením napäťového impulzu na svorku hradla a vypína sa odpojením prúdu zo zariadenia.

Tyristor možno zapnúť privedením napäťového impulzu na svorku hradla a vypnúť odpojením prúdu zo zariadenia.

Tyristor je obojsmerné zariadenie, čo znamená, že môže viesť kladný aj záporný prúd. Inými slovami, ide o elektronický spínač, ktorý umožňuje ovládať, či je niečo v danom okamihu pripojené alebo odpojené – je to ako mať dvoje dvere v jednej miestnosti, ale otvárať vždy len jedny!

Tyristory sú obojsmerné zariadenia, čo znamená, že môžu viesť prúd v oboch smeroch medzi dvoma svorkami.

Tyristor je polovodičové zariadenie, ktoré premieňa elektrickú energiu na teplo.

Tyristory https://www.tme.eu/sk/katalog/tyristory_19/ dve svorky, nazývané svorky hradla a tela. Terminál brány má funkciu ovládania zapnutia/vypnutia zariadenia. Ak sa na túto svorku privedie napäťový impulz, keď sa prúd privedie na obe strany (telo a hradlo), v určitom okamihu sa zariadenie zapne alebo spustí akciu. Ak sa na žiadnu zo strán nepriloží napätie, nepreteká cez ne žiadny prúd a zostanú jednoducho vypnuté.

Tyristory boli pôvodne vyvinuté ako elektronické alternatívy relé, ktorých výhodou je oveľa rýchlejší čas spínania, žiadne pohyblivé časti a dlhšia životnosť.

Tyristory boli pôvodne vyvinuté ako elektronická alternatíva k relé, ktorej výhodou je oveľa rýchlejší čas spínania, žiadne pohyblivé časti a dlhšia životnosť. Od svojho uvedenia na trh v 50. rokoch 20. storočia sa tyristory stali dôležitou súčasťou elektrotechniky a používajú sa nielen v elektrárňach, ale aj v počítačových čipoch a mobilných telefónoch.

Tyristor je ako elektronický spínač.

Tyristor je ako elektronický spínač. Je to polovodičové zariadenie, ktoré možno použiť na riadenie obvodov s vysokým napätím a prúdom. Tyristory boli pôvodne vyvinuté ako elektronická alternatíva k relé, čo sú zariadenia, ktoré umožňujú prechod elektrických signálov (prúdu) z jednej strany na druhú.

Tyristory sú obojsmerné zariadenia, čo znamená, že môžu viesť prúd v oboch smeroch medzi dvoma svorkami (nazývanými „studené“ a „horúce“). To ich robí užitočnými na spínanie veľkého množstva energie na krátke vzdialenosti; znamená to však aj to, že ak chcete, aby obvod pracoval na plný výkon, budete potrebovať viac ako jeden tyristor – čo je požiadavka, ak váš systém potrebuje viac ako len jeden smer toku!

Zhrnutie

Dúfame, že vám tento článok pomohol pochopiť základy tyristorov a to, prečo sú v priemysle také populárne. Nezabudnite, že vaším ďalším krokom môže byť zistenie, či sú k dispozícii nejaké pracovné príležitosti v niektorom z našich miestnych pracovísk!

ZDIEĽAJ NA:

Zapojte sa do diskusie. Vaše názory sú vítane!

komentárov