Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Toto všetko by ste mali vedieť

Zdravotný stav vlastných zamestnancov je základom ich výkonu a mal by byť záujmom každého zamestnávateľa. Platí to pre všetky oddelenia spoločnosti. Zamestnanci majú predsa právo na primeranú bezpečnosť pri práci. To zahŕňa opatrenia na predchádzanie nehodám, ako aj právo na materskú dovolenku, prestávky, ochranu nefajčiarov a mnohé ďalšie. Existuje na to nespočetné množstvo zákonov a nie je jednoduché ich sledovať.

My vám to krátkym prehľadom toho najdôležitejšieho uľahčíme, aby bolo dodržiavanie dôležitých ISO 45001 noriem stopercentné.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je vecou šéfa

Bezpečnosť zamestnancov v spoločnosti je najvyššou prioritou. Bezpečnosť práce je súčasťou zákona o BOZP. Každá firma preto musí zabezpečiť preventívnu ochranu pred úrazmi a zdravím. Téma je zložitá a je potrebné zvážiť širokú škálu aspektov z rôznych oblastí. V prvom rade tu pomáha vyhláška o pracovisku a komplexný súbor pravidiel.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je ale hlavnou náplňou aj samotného majitelia podniku, ktorý musí vykonávať a preverovať komplexné hodnotenia rizík pre svoje podnikanie a odvodzovať jednotlivé opatrenia, ktoré z toho vyplývajú. Zabezpečiť kvalitnú pracovnú obuv a ďalšie ideálne podmienky na danú prácu bez rizika.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ovplyvňujú aj nové technológie

O bezpečný chod vašej spoločnosti a ochranu zamestnancov sa môžu starať nielen špeciálne pracovné rukavice, ale aj výdobytky modernej doby, ktorých je z roka na rok a zo dňa n deň viac. K tým základným, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť práce, patria:

  • Roboty, ktoré opúšťajú svoje klietky a pracujú ruka v ruke so svojimi kolegami z mäsa a kostí ako kolaboratívne systémy.
  • Vozidlá bez vodiča sa nevyvíjajú len na cesty, ale aj ako autonómne dopravné systémy s vlastným riadením vo firmách. Programovateľné a s plošným skenerom vykonávajú prepravné úlohy samostatne.
  • Pracoviská, ktoré sa stávajú inteligentnými budovami, v ktorých sa automaticky a centrálne monitorujú a riadia doteraz individuálne riadené procesy ako kúrenie, vetranie, osvetlenie, dodávka energie, vody, stlačeného vzduchu a pod., vrátane kontroly vstupu.
  • Masové šírenie mobilných komunikačných prostriedkov.

Všetky tieto zmeny musíte pokryť svojimi hodnoteniami rizík a zohľadniť ich pri plánovaní obsahu bezpečnostných pokynov.

K bezpečnosti práce patria aj prestávky

Ďalší dôležitý bod bezpečnosti na pracovisku sú prestávky. Podnikatelia preto potrebujú vedieť o predpisoch o pracovnom čase, zákonných prestávkach, práci na zmeny alebo v noci a  čase jazdy a odpočinku pre vodičov nákladných vozidiel. Pri hodnotení rizika by sa v žiadnom prípade nemala opomenúť napríklad práca na zmeny a nočná práca, v prípade mladých ľudí a matiek by nemali byť opomenuté ani špeciálne povinnosti zamestnávateľa.

Okrem pracovného ochranného odevu a všetkých spomenutých vecí, preto musíte vytvoriť zamestnancom aj dostatočný priestor na odpočinok.

Zdroj obrázka: Aunging/Shutterstock.com

ZDIEĽAJ NA:

Zapojte sa do diskusie. Vaše názory sú vítane!

komentárov