Ako zabezpečiť, aby tepelné čerpadlo slúžilo bezchybne čo najdlhšie?

Tepelné čerpadlá sú, aj v čase nízkych cien tuhých palív, zdrojom lacného tepla, ktoré Vám môže slúžiť aj viac ako 20 rokov. Avšak, je vhodné zamerať sa na prevenciu a predchádzať tak nepríjemným udalostiam spojeným s poruchou čerpadla …

Predĺžená záruka

Záruka sama o sebe nie je prevenciou pred vznikom škôd, ochráni Vás však pred výdavkami spojenými s opravou čerpadla. Okrem zákonnej dvojročnej záruky, predajcovia často ponúkajú aj predĺženú záruku. Líšia sa však podmienky, za ktorých je táto záruka poskytovaná a to:

  • záruku poskytuje buď sám výrobca, alebo predajca
  • záruka je poskytnutá „bezplatne“ či ako nadštandardná služba za odplatu
  • záruka je poskytnutá bezpodmienečne či s vopred stanovenými podmienkami

Bohužiaľ, v praxi sa stáva, že predajcovia v honbe za ziskom sľubujú klientom záruky, ktoré nie sú schopní splniť. Existujú aj prípady, keď predajca pomerne rýchlo skrachoval a jeho klienti si museli, teraz však za odplatu, nechať tepelné čerpadlá opraviť u konkurencie. Je teda vždy lepšie, ak záruku poskytuje samotný výrobca. Ideálne spoločnosť, ktorá na trhu pôsobí dlhú dobu, má vybudovanú servisnú sieť a ku ktorej čerpadlám sú stále dodávané originálne náhradné diely.

Záruku nad rámec zákonom stanovenej lehoty môžete získať v cene čerpadla, alebo si ju prikúpiť. Tu sa nedá jasne povedať čo je lepšie, pretože ak je záruka „zadarmo“, výrobca jej hodnotu zahrnul do ceny čerpadla.

Posledným bodom sú podmienky záruky. Podmienky poskytnutia záruky môžu byť:

  • realizácia pravidelného servisu
  • kúpa ďalších produktov (prípadne aj príslušenstvo k tepelným čerpadlám)

Samozrejme, ak je poskytnutie záruky podmienené nákupom ďalšieho tovaru, je nutné spočítať, či sa v tomto prípade predĺžená záruka oplatí.

Realizácia pravidelného servisu by mala byť samozrejmosťou bez ohľadu na záruky. Tepelné čerpadlá, rovnako ako kotle na tuhé palivá, plyn a pod., potrebujú čas od času doplniť chladiacu kvapalinu, skontrolovať kompresor a pod.

„Prevádzková“ údržba

Bez ohľadu na typ (vzduch/vzduch, vzduch/voda apod.), každé tepelné čerpadlo vyžaduje priebežnú starostlivosť. Či už ide o udržiavanie poriadku v okolí vonkajšej jednotky, ktorú môžu ohrozovať napadané konáre, lístie, kumulujúca sa voda, či čistenie filtrov vnútornej jednotky, doplňovanie chladiacej kvapaliny a pod.

Prevádzková údržba, s ktorej rozsahom by Vás mal oboznámiť predajca, je zásadná pre správne fungovanie čerpadla hneď po jeho zapojení.

Obstaranie správneho typu čerpadla

Výber tepelného čerpadla je pomerne zložitý proces. Nielenže máte na výber z celej rady typov čerpadiel, ale aj z rôznych spôsobov ohrevu vody, spôsobe práce kompresora a pod. Vyberáte tak z viac parametrov ako pri výbere automobilu či elektroniky. Investície do tepelného čerpadla pritom nie sú nízke, pohybujú sa rádovo v tisíckach eur.

Okrem toho, nestačí vybrať vhodný typ čerpadla, ale aj taký produkt, ktorý je svojím výkonom vhodný pre Vašu nehnuteľnosť. Neexistuje žiadna univerzálna rada pre výber čerpadla, pomôcť by Vám však mali tipy na výber správneho predajcu čerpadiel, ktorý Vám následne odporučí vhodný produkt. Ideálny predajca čerpadiel:

  • ponúka tepelné čerpadlá zbehnutých značiek
  • ponúka tepelné čerpadlá s Európskou značkou kvality Q, ktorá zákazníkom poskytuje celý rad výhod (napr. správnosť uvádzaného vykurovacieho faktoru)
  • disponuje tímom, ktorý je schopný tepelné čerpadlo inštalovať
  • má skúsenosti s predajom / prevádzkou / servisom viacerých typov čerpadiel
  • ideálne má sám doma tepelné čerpadlo a radí tak na základe vlastných skúseností
ZDIEĽAJ NA:

Zapojte sa do diskusie. Vaše názory sú vítane!

komentárov