20-ročný študent prišiel s nápadom ako vyčistiť oceány

Svetové oceány sú pre nás pomerne neprebádanou veličinou, no aj tak nemalé percento ich povrchu je znečistených práve vinou ľudí. Toxický odpad, smetie, úniky ropy – ekologické katastrofy ako vyšité. Snahy o vyčistenie existujú, sú však nákladné a zdá sa, neefektívne. Iba 20 ročný holanďan Boyan Slat sa rozhodol zakročiť a navrhol ambiciózny projekt, ktorý by navyše stál len zlomok ceny ostatných riešení.

Ide v podstate o dlhý šík plavákov, ktoré by sa vznášali na hladine a zachytávali plávajúci povrchový odpad, najmä teda plasty. Ryby a ostatné živočíchy by mohli plávajúci pás slobodne podplávať. Slat odhaduje, že 100-kilometrový pás tohto vynálezu, by v priebehu 10 rokov dokázal zachytiť odpad o hmotnosti vyše 70,000 ton! To by predstavovalo zhruba 42% masy z tzv. Great Pacific Garbage Patch, čo je odpadkami zamorená oblasť v Tichom oceáne.

Momentálne je projekt ešte v štádiu úprav, no už sa plánuje zaviesť zhruba 2,000-metrová skúšobná prevádzka tohto „čističa“ pri japonskom pobreží. Veríme, že výsledky predznamenajú sľubnú budúcnosť tejto iniciatívy.

Boyan Slat cistenie oceanov 1
theoceancleanup.com
cistenie oceanov 2
theoceancleanup.com
Boyan Slat cistenie oceanov 3
theoceancleanup.com
cistenie oceanov 4
theoceancleanup.com
cistenie oceanov 4a
theoceancleanup.com
cistenie oceanov 5
theoceancleanup.com
cistenie oceanov 6
theoceancleanup.com
cistenie oceanov 7
theoceancleanup.com
cistenie oceanov 8
theoceancleanup.com
Boyan Slat cistenie oceanov 9
theoceancleanup.com

Boyan Slat, ako vyčistiť oceány na TEDxDelft

Viac info / Boyan Slat ako vyčistiť oceány: theoceancleanup.com | Facebook | Twitter | gizmodo

ZDIEĽAJ NA: